Klubben, holdet, spilleren

Et godt idrætsmiljø for alle

I Nyborg GIF Håndbold vil vi gerne have et godt miljø, så alle er glade for at komme i klubben, både spillere, forældre, trænere og tilskuere. Det kan vi alle sammen hjælpe hinanden med. Vi har som klub nogle forventninger til, hvordan du som spiller kan bidrage til at skabe et godt miljø, nemlig.

Nyheder

Ordinært Repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023

Der indkaldes til Ordinært Repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat Generalforsmaling

20.11.2022

På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var suppleant) valgt. Anja skal hjælpe Mia med økonomien primært Klubmodul m.m. og Sanne fortsætter sit arbejde omkring struktur m.m.Som suppleant blev Jacob Kampmann valgt og…

GENERALFORSAMLING

19.10.2022

Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen.Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden 19.10.2022 Bestyrelsen

Repræsentantskabsmøde NG&IF

28.04.2022

Der afholdes repræsentantskabsmøde for NG&IF onsdag den 18. maj kl. 19.30 i Nyborghallerne 27. april 2022

Velkommen som træner

Som træner er dine opgaver: At planlægge og gennemføre træningen for en gruppe børn  1-2 gange om ugen i samarbejde med gruppens øvrige trænere og hjælpetrænere. At tage til kampe og stævner med en gruppe børn samt alt hvad det…

Velkommen som spiller

I Nyborg GIF Håndbold vil vi gerne have et godt miljø, så alle er glade for at komme i klubben, både spillere, forældre og trænere. Det kan vi alle sammen hjælpe hinanden med. Vi har som klub nogle forventninger til,…

Velkommen som forældre

I Nyborg GIF Håndbold vil vi gerne have et godt miljø, så alle er glade for at komme i klubben, både spillere, forældre og trænere. Det kan vi alle sammen hjælpe hinanden med. Vi har som klub nogle forventninger til,…