Ordinært Repræsentantskabsmøde i NG&IF

Der indkaldes til

Ordinært Repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  • Aflæggelse af årsberetning.
  • Aflæggelse af det reviderede regnskab, samt oversigt over foreningens status.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af 2 revisorer (Bilags kontrollanter). Der skal ikke vælges revisorer, da dette kun sker i ulige år.
  • Eventuelt.

Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret.

07.03.2023 Bestyrelsen

Del:

Nyheder

Ordinært Repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært Repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat Generalforsmaling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

GENERALFORSAMLING

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen.Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden 19.10.2022 Bestyrelsen

Repræsentantskabsmøde NG&IF

27.04.2022
Der afholdes repræsentantskabsmøde for NG&IF onsdag den 18. maj kl. 19.30 i Nyborghallerne 27. april 2022