Velkommen som træner

Pitch Handball

Som træner er dine opgaver:

 • At planlægge og gennemføre træningen for en gruppe børn  1-2 gange om ugen i
  samarbejde med gruppens øvrige trænere og hjælpetrænere.
 • At tage til kampe og stævner med en gruppe børn samt alt hvad det indebærer af
  planlægning og organisering.
 • At deltage i afslutninger og andre arrangementer.
 • At deltage i de indkaldte trænermøder.
 • At planlægge og gennemføre mindst et årligt forældremøde, hvor du bl.a. sørger for at finde en forældrerepræsentant til at samarbejde med de øvrige forældrerepræsentanter i klubben.
 • At du holder dig orienteret om, hvad der foregår i klubben bl.a. via klubbens hjemmeside og mail.
 • At du tjekker gruppens bakke og får delt  eventuelle sedler ud.
 • At du udfylder en børneattest. Det er lovpligtigt for alle klubber for at sikre, at voksne, der træner børn, ikke har en pædofilidom.
 • At du er loyal mod klubben og henvender dig direkte til Ungdomsudvalget med eventuelle spørgsmål, ideer, kritik eller problemer, hvor du kan bruge vores hjælp.
 • At du bruger tovholderen til håndboldmæssig sparring.

På det første trænermøde får du de nødvendige informationer samt får udleveret manual, regler, nøgler, kode til kopimaskinen og trænertøj.

Venlig hilsen
Ungdomsudvalget i Nyborg GIF Håndbold.

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen