Velkommen som spiller

Pitch Handball

I Nyborg GIF Håndbold vil vi gerne have et godt miljø, så alle er glade for at komme i klubben, både spillere, forældre og trænere. Det kan vi alle sammen hjælpe hinanden med. Vi har som klub nogle forventninger til, hvordan du som spiller kan bidrage til at skabe et godt miljø, nemlig:

At du kommer i Nyborg GIF Håndbold for at lære at spille håndbold og gerne vil give andre samme mulighed. Derfor….

–          møder du positiv til træning

–          hører du efter, hvad din træner siger

–          er du stille, når der bliver givet beskeder og instruktioner

–          holder du din bold i ro, når der bliver givet beskeder og instruktioner

–          møder du til tiden til træning og kamp

–          melder du afbud til træning og kamp i god tid, hvis du ikke kan komme

–          yder du dit maksimale til træning og kamp.

At du er klar, når træningen starter, så alle kan få det maksimale ud af træningstiden. Derfor….

–          er du omklædt til tiden

–          har du din drikkedunk med ind i hallen

–          er du tapet før træning, hvis du i en periode har brug for det.

At du aktivt er med til at præge klubben på en positiv måde. Derfor….

–          hjælper du ved arrangementer i klubben, f.eks. strandhåndbold og Skole Cup, når du kan

–          overholder du de regler, der er i Nyborg Hallerne.

At du er en god kammerat, der i træning og kamp lever op til Fair Play. Derfor….

–          behandler du dine medspillere med respekt

–          mobber og bagtaler du ikke dine medspillere

–          bruger du et ordentligt sprog

–          giver du kritik på en positiv måde

–     skælder du ikke ud på dommeren

–          skælder du ikke ud på modspillere

–          siger du tak for kampen.

Ungdomsudvalget.

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen