Velkommen som forældre

Pitch Handball

I Nyborg GIF Håndbold vil vi gerne have et godt miljø, så alle er glade for at komme i klubben, både spillere, forældre og trænere. Det kan vi alle sammen hjælpe hinanden med. Vi har som klub nogle forventninger til, hvordan du som forælder kan bidrage til at skabe et godt miljø, nemlig:

At du anerkender, at klubben bygger på frivillig arbejdskraft, så alle må hjælpe, hvor de kan.  Derfor…..

hjælper du med transport, tøjvask og dommerbordsvagter på dit barns hold

–          giver du en hånd med i forbindelse med sociale arrangementer på dit barns hold eller ved arrangementer i klubben, hvor dit barn deltager

–          Læser du dit barns sedler, melder evt. tilbage samt orienterer dig om klubben på hjemmesiden

–          Møder du op til forældremøder på dit barns hold

 At du anerkender, at dit barn deltager i en holdsport, hvor der skal være plads til alle.  Derfor…..

støtter du holdet positivt under kampe

–          støtter du træneren i hans/hendes dispositioner, også når du ikke er enig

–          Overbringer du eventuelle kommentarer på en positiv måde. Træneren vil gerne snakke med dig, men det skal foregå i en positiv tone og helst før eller efter træning, hvor dit barn ikke er til stede

–          accepterer du, at spilletid, dit barns plads på banen samt hvem, der skyder straffe er trænerens afgørelse

–         Er du medvirkende til, at dit barn lever op til de forventninger, vi har til ham/hende.

Ungdomsudvalget.

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen