Ungdomstræner møde

Pitch Handball

Tirsdag den 2. februar 2010 kl. 19.30  I Nyborg hallen

Dagsorden:
pkt. 1 – Meddelelser
pkt. 2 – Evaluering af julekalender salg 2009
pkt. 3 – Stævner i foråret
pkt. 4 –Træner til  næste sæson  2010-2011
Afbud til undertegnede

Ungdomsudvalget
Nyborg GIF Håndbold
Per Wenholt
Hjortevænget 165
5800 Nyborg
Telefon 65301802 / 24689380
Mail.: wenholt@skovparknet.dk

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen