Sammen skabte vi en Succes – Tak for det!

Pitch Handball

Lørdag blev der afviklet Rockshow med Tv2 Charlie på Torvet.
Vi havde sammen med fodboldafdelingen sagt ja til at løfte denne opgave med frivillige til alt det praktiske arbejde, mod at vi fik øl og vand salget i de 3 vogne.
Det var en fornøjelse at se hvordan alle knoklede, både fredag og lørdag.
Det blev jo en kæmpe succes, og salget i vognene gik over alt forventning.
Tak for jeres indsats.
Da der jo, som altid ved sådan nogle arrangementer, er plads til forbedring i forberedelsen/planlægningen, var der nogle steder brug for større indsats end regnet med. Men dette fik vi jo, trods alt, også løst. Mange tak for det, til alle jer der hoppede ind og tog en ekstra tjans.
Vi har endnu ikke regnet overskuddet ud, men overskud – det ved vi der er.

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen