Samarbejde med SUS bliver ikke til noget p.t.

Pitch Handball

Bestyrelsen mener ikke, at grundlaget for at etablere et samarbejde er på plads på nuværende tidspunkt. Der har været arbejdet seriøst og positivt i arbejdsgruppen, som er kommet med oplæg til de 2 bestyrelser. Arbejdsgruppen vil mødes igen for at følge op på frem tiden for tophåndbold på Østfyn.
Bestyrelsen vil vurdere situationen på det kommende møde og drøfte hvilken vej vi skal gå fremover.
Vedlagt pressemeddelelsen
Pressemeddelelse SUS-Nyborg 20122011 (2)

 

 

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen