Samarbejde med SUS bliver ikke til noget p.t.

Bestyrelsen mener ikke, at grundlaget for at etablere et samarbejde er på plads på nuværende tidspunkt. Der har været arbejdet seriøst og positivt i arbejdsgruppen, som er kommet med oplæg til de 2 bestyrelser. Arbejdsgruppen vil mødes igen for at følge op på frem tiden for tophåndbold på Østfyn.
Bestyrelsen vil vurdere situationen på det kommende møde og drøfte hvilken vej vi skal gå fremover.
Vedlagt pressemeddelelsen
Pressemeddelelse SUS-Nyborg 20122011 (2)

 

 

Del:

Nyheder