Repræsentantskabsmøde NG&IF

NG&IF afholder Repræsentantskabsmøde mandag den 23.marts 2015. Det foregår i Idrætscenter Nyborg, Storebæltsvej, Nyborg

Kl. 18.30  rundvisning i de nye lokal
Kl. 19.00 repræsentantskabsmøde

Dagsorden iflg. vedtægter

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet

NGIFs hovedbestyrelse

Del:

Nyheder