Repræsentantskabsmøde NG&IF

Der indkaldes til Ordinært Repræsentantskabsmøde torsdag den 20. august 2020. kl.19.00 i Mødelokale Lillebælt, i Nyborg Idrætspark.

Alle medlemmer har adgang. Det er kun bestyrelserne der har stemmeret.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af årsberetning.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab, samt oversigt over foreningens status.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand. Formanden har valgt at trække sig af personlige grunde. Den nye formand vælges for 1 år, da formandsvalget ellers kun sker i ulige år.
  6. Valg af 2 revisorer (Bilags kontrollanter). Der skal ikke vælges revisorer, da dette kun sker i ulige år.
  7. Eventuelt
  8. Leve NG&IF.

Del:

Nyheder