Repræsentantskabsmøde NG&IF

Pitch Handball

Der indkaldes til Ordinært Repræsentantskabsmøde torsdag den 20. august 2020. kl.19.00 i Mødelokale Lillebælt, i Nyborg Idrætspark.

Alle medlemmer har adgang. Det er kun bestyrelserne der har stemmeret.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af årsberetning.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab, samt oversigt over foreningens status.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand. Formanden har valgt at trække sig af personlige grunde. Den nye formand vælges for 1 år, da formandsvalget ellers kun sker i ulige år.
  6. Valg af 2 revisorer (Bilags kontrollanter). Der skal ikke vælges revisorer, da dette kun sker i ulige år.
  7. Eventuelt
  8. Leve NG&IF.

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen