Nyt ungdomsudvalg

Pitch Handball

Vi er p.t. ved at se på vores organisation.
Det har bl.a. betydet, at vi etablerer et nyt Ungdomsudvalg. Bestyrelsens ønske har været, at udvalget skulle have en blandet sammensætning, således at der både er bestyrelsesmedlemmer og trænere med.

Vi arbejder også med etablering af et egentligt Aktivitetsudvalg, som skal bestå af bestyrelsen, trænere og forældre. Mere info når vi er klar.

Ungdomsudvalget består p.t. af følgende:

Johanne Petersen – Bestyrelsen
Kim Nielsen – Bestyrelse
Morten Andersen – Ungdomstræner
Bent Folmer Hansen – Ungdomstræner/tovholder
Susanne Jørgensen – hjælpetræner

Ungdomsudvalget bliver kontaktstedet for alt omkring ungdomsholdene. Dvs. trænere, spillere, forældre og andre med interesse for klubben.

Udvalget holder 1. møde i næste uge og kommer med mere info snarest.

 

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen