Kontingent 2. halvsæson

Kære medlemmer og forældre

Der opkræves ikke kontingent for 2. halvsæson.

P.g.a. Coronasituationen, hvor der ikke har været meget træning, kampe eller stævner i 2. halvsæson, har bestyrelsen besluttet, at der ikke opkræves kontingent pr. 1.5.
Normalt opkræves det pr. 1.2, men er udskudt et par gange.

Vi har sparet en del på udgifterne til FHF – holdgebyr og dommerudgifter i 2. halvsæson.

Kontingent dækker over halvdelen af vores udgifter til driften af klubben og er normalt på ca. kr. 200.000 pr. sæson. En anden stor indtægt er reklameindtægter bl.a. fra Skiltene i hallen. Vi har p.t. ikke overblik over, hvad status bliver på forlængelse af skilteaftalerne, men håber at de fleste bliver forlænget. Desuden ser det p.t. ud til, at det store Beach stævne (måske mindre stævner) ikke bliver afviklet i år. Her tjener vi også gode penge til arbejdet i klubben.

Derfor kan regnskabsåret vise sig at give et underskud, som må tages af egenkapitalen.

Såfremt I kunne tænke jer at indbetale noget af det sparede kontingent og støtte op om klubben, kan I indbetale et beløb på MobilePay nr. 80623 – skriv “Kontingent” i tekstfelter til os.

Bestyrelsen

Del:

Nyheder