KlubNyt

Pitch Handball

Vi har følt behov for at komme med info på en lidt anden måde denne gang.

Klubfesten den 19.1 

Vi er desværre nødt til at aflyse klubfesten.

Der var for få tilmeldinger til at det kan blive en god fest.
I stedet har vi planlagt at afholde en afslutningsfest lørdag den 13. april kl. 18.00 i Hallen.
Dem der har indbetalt penge til klubfesten kan lade dem står til næste fest eller sende besked til vores kasserer – peer.leisner@nyborg-gif.dk – husk at oplyse beløb og kontonummer.

Håndboldskole i uge 32

Vi er ved at være klar med årets Håndboldskole. Tilmeldingen bliver åbent den 30. januar på følgende link – Tilmelding Håndboldskoler

Nye årgange

Som nogle måske allerede har erfaret, sker der ændringer i årgangene til den kommende sæson.
DHF har besluttet at gå over til ulige årgange, så det fremover hedder – U6, U7, U8, U9, U11, U13, U15, U17 og U19.
Det betyder, at der ikke rykkes op til den kommende sæson, men at man fortsætter med de nuværende holdkammerater. I kan læse mere på DHF’s hjemmeside – Ulige årgange
Det skal dog oplyses, at der er mulighed for enkeltårgange for U6-U9, men at vi ikke har besluttet hvordan det skal være i Nyborg.

Vi forventer snarest at indkalde til spiller- og forældremøder

Bestyrelsen

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen