Nyt fra kassereren

Pitch Handball

Fra kontingentopkrævningen pr. 1. februar 2019, vil der være et tillæg til kontingentet på 50,00 kr. for holdene fra U10 til senior til dækning af klubbens øgede udgifter til harpiks, tape og isposer.

Kontingentsatserne fremgår af oversigten under “Medlemskab”” og “Kontingenter”.

Har du logget på Klubmodul for nylig??

Det er vigtigt, at man sørger for selv at rette sine data i Klubmodul, hvis man skifter adresse, mobilnr. eller mailadresse. Mailadressen er meget vigtig, da informationer fra klubben og Klubmodul meget ofte bliver udsendt pr. mail.

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen