Inspiration, strategier og nyt netværk

Pitch Handball

Jeg var så heldig at jeg via støtte fra fonde og kommunalt tilskud, kunne få muligheden for at deltage i Håndboldens lederakademi i DHF, som blev afholdt på Grand Canaria.
Formålet med akademiet er at få indblik i strategisk ledelse, kultur og interesse analyse, relationer og netværk, idrættens organisering samt kommunikationsformer.
Onsdag i uge 21 tog jeg af sted med 19 andre forventningsfulde ledere fra forskellige klubber i Danmark. Et par få af dem kendte jeg svagt, men de fleste var for mig helt nye bekendtskaber. Der var tilknyttet 3 undervisere til kurset, Søren Simonsen tidligere udviklingschef i DHF (nu ansat i Fyrtårnet i Tommerup), Torben Bundgaard Chefkonsulent i Dansk idrætsforbund og Stine Lundbak som er psykolog.
Det blev en helt fantastisk uge, hvor jeg fik lært en masse nyt, både om mig selv, om de muligheder der er foran og om hvordan vi udvikler en klub som vores.
Jeg fik dannet et nyt spændende netværk, som jeg helt sikkert vil gøre brug af.
Jeg skal nu skrive en projektopgave, som jeg skal fremlægge i august, når vi har den afsluttende del af akademiet.
Jeg har valgt at lave en projektopgave omkring vores senior bredde. Jeg ønsker at undersøge hvordan vi kan få flere seniorer til at spille håndbold, hvordan vi fastholder vores ungdomsspillere når de skal rykke op som senior og hvordan vi styrker fællesskabet i seniorafdelingen og på tværs af klubben.
Mit udgangspunkt er at komme ud at tale med vores U18 og seniorer, undersøge, lytte og være nysgerrig. Efterfølgende vil jeg prøve at stykke det sammen, og så lave nogle initiativer ud fra dette.
Jeg glæder mig til udfordringen og håber at møde en masse inspiration og ideer derude.
Ud over denne projektopgave håber jeg, at kunne bruge nogle af de ting jeg fik med hjem, til at skabe nye muligheder og oplevelser i klubben.
Hilsen Karina


Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen