Generalforsamling

Pitch Handball

På dagens generalforsamling blev Peer Leisner genvalgt som kasserer og Kim Nielsen valgt som bestyrelsesmedlem.

Vi benytter lejligheden til at reducere antallet af medlemmer fra 7 til 5.

Bestyrelsen består herefter af: Carsten Madsen formand, Peer Leisner kasserer, Ken Høg senioransvarlig, Johanne Pedersen og Kim Nielsen som ungdomsansvarlige (de 2 indgår samtidig i Ungdomsudvalget)

Suppleanter er Kasper Andersen og Morten Andersen

Vi øger fokus på ungdomsarbejdet og arbejder med genetablering af et Aktivitetsudvalg – såfremt der er forældre der kunne tænke sig at give en hånd med er i velkommen til at kontakte Carsten  Madsen

 

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen