Generalforsamling 2018 – Beretning

Pitch Handball

Bestyrelsens beretning sæson 2017-2018

Generelt:

Vi er og skal være en klub for alle og vil være kendt for at vi behandler alle med respekt.

Derfor skal alle fremgå med et godt eksempel både til træning og kamp.

 

Beach Handball:

Beach blev i år afviklet over 2 weekender. Den ene weekend som rent FHF stævne og 14 dage senere afviklede vi DM for U16, U18 og Seniorer. DHF havde ønsket at vi skulle afvikle DM p.g.a. vores måde at afvikle på generelt.

Begge weekender blev afviklet med ros fra FHF og DHF. En stor tak til alle spiller, trænere og øvrige hjælpere.

Uden jeres hjælp kan vi ikke afvikle så store stævner. Det betyder også at der er kommet et meget tilfredsstillende økonomisk resultat ud af det. 

 

Håndboldskole:

Vi har afviklet håndboldskole med ca. 115 deltagere. Ugen forløb igen meget tilfredsstillende og der var ros fra deltagerne for afviklingen og forplejningen.

Ca. 40 deltagere er ikke medlem af håndboldafdelingen og det er vi meget glade for.

20 ledere/trænerne har brugt 1 uge af deres ferie på af deltage og Johanne har styre tropperne. Tak til alle jer der gør det muligt.

 

Sportsligt:

Der er opnået fine resultater. Her skal nævnes U18 drenge som havde en målsætning om at komme til DM Final 4. Det lykkedes og det var små marginaler der gjorde at de ikke vandt deres kamp lørdag og dermed skulle spille og guld og sølv. Resultatet blev at de blev nr. 4. Alt i alt et flot sæsonresultat.

Samarbejdet med SUS Håndbold omkring U16 og U18 fortsætter.

Jonathan Wurtz fra U18 drenge har vist sine kvaliteter frem og det er blevet til endnu flere landskampe og en flot kontrakt med TTH Holstebro. Tillykke med det til Jonathan.

 

SUS Nyborg Elite:

Samarbejdet med SUS Ullerslev omkring SUS Nyborg fortsætter. Mange arbejder intenst med projektet som kræver en stor økonomi og meget arbejde. Seneste sæson gav et større minus bl.a. på grund af færre indtægter end forventet og øgede udgifter i løbet af sæsonen. Resultatet af det er desværre at vi har måtte sige farvel til Damerne i samarbejdet. Vi kan simpelt hen ikke skaffe de penge der skal til for at drive begge hold.

Fokus er nu at få balance i driften og afvikle den gæld der er blevet oparbejdet.

 

Nyborg Kommune:

Der er ikke sket meget i forhold til ny Hal 2. Vi har gjort opmærksom på udfordringerne

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Lars Andersen og den øvrige administration på Kommunen.

 

Økonomi:

Regnskabet viser underskud med baggrund i den manglende indkomst fra koncertudvalget. Vi er hele tiden opmærksom på, at det kan være meget svingende med overskud i Koncertudvalget, men har indtil nu valgt at forvente indtægter fra dem. De er blandt andet gået til U16-U18 samarbejdet, som kræver mange penge for at et hold skal nå helt til tops. Dommerudgifter, transport m.m.

 

Heldigvis har vi fået større overskud på beach end budgetteret og der er kommet dommerpenge retur fra FHF

 

Samarbejdspartnere og Sponsorer:

Vi er utroligt glade for samarbejdet med Koncertudvalget og de penge som det giver.

En stor takt til vores repræsentanter Søren Jensen og Jimmi Rasmussen.

 

Vi er ved at se på fremtiden, idet der i den nærmeste fremtid skal ske udskiftning af nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Det er vigtigt for os med rettidig omhu, idet Koncertudvalgets tilskud er en væsentlig del af vores økonomi.

 

Afslutning:

Jeg vil som sædvanlig takke alle for opbakningen til klubben og SUS Nyborg i den forgangne sæson.
Tak til Thomas Wind for et godt og konstruktivt samarbejde samt hele personalet i NIF

Bestyrelsen

Nyheder

Generalforsamling Håndbold – opdateret

27.09.2023
Der afholdes generalforsamling onsdag den 25.10.2023 kl. 19.00 i NyborghallenDagsorden jvf. vedtægterne som ses på hjemmesiden

Ordinært repræsentantskabsmøde i NG&IF

07.03.2023
Der indkaldes til Ordinært repræsentantskabsmøde d.29.03.2022. kl.19.00 i Nyborghallerne Mødelokale 2. Dagsorden. Alle er velkommen. Det er alene bestyrelsen der har stemmeret. 07.03.2023 Bestyrelsen

Referat generalforsamling

20.11.2022
På årets generalforsamling skete der en udskiftning i bestyrelsen. Helle Seiersen og Lea Paaske Clemmensen ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev Anja Johanson og Sanne Simonsen (Sanne var…

Generalforsamling 2022

19.10.2022
Vi afholder generalforsamling i håndboldafdelingen. Det sker mandag den 14.11.2022 kl. 18.00 i Nyborghallen. Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på hjemmesiden. 19.10.2022 Bestyrelsen