Spillercerifikater/spilletilladelse er et anliggende klubberne imellem.

Anmodning om spillercertifkat ved klubskifte er et foreningsanliggende jf. DHF´s Turneringsreglement 3.5.

En spiller der flytter klub, skal derfor IKKE selv sørge for sin spilletilladelse.

Ved klubskifte skal den modtagne klub anmode om frigivelse af spilleren fra den afgivne klub.