Indmeldelse skal ske via linket “Klubmodul” under kassererens side.

Der er en udførlig vejledning i proceduren i Klubmodul. Kontingentbetaling sker via ens betalingskort. Efterfølgende adresseændringer og ændringer i telefonnumre, mailadresser mv. skal medlemmet selv opdatere i Klubmodul.

Udmeldelse kan ligeledes ske i Klubmodul under “Mine tilmeldinger” eller direkte til kassereren, Peer Leisner, e-mail: peer.leisner@nyborg-gif.dk, eller tlf. 2167 7133.

Send mail til kasserer Peer Leisner…