Indmeldelse skal ske via linket “Klubmodul” i menu-linjen

Der er en udførlig vejledning i proceduren i Klubmodul. Kontingentbetaling sker via ens betalingskort. Efterfølgende adresseændringer og ændringer i telefonnumre, mailadresser mv. skal medlemmet selv opdatere i Klubmodul.

Udmeldelse skal ske direkte til kassereren, Peer Leisner, e-mail: peer.leisner@nyborg-gif.dk, eller tlf. 2167 7133.

Trænerne kan ligeledes udlevere en vejledning i indmeldelsesproceduren.

Send mail til kasserer Peer Leisner…