Velkommen som træner i Nyborg GIF Håndbold

Som træner er dine opgaver:

– At planlægge og gennemføre træningen for en gruppe børn  1-2 gange om ugen i
samarbejde med gruppens øvrige trænere og hjælpetrænere.

– At tage til kampe og stævner med en gruppe børn samt alt hvad det indebærer af
planlægning og organisering.

– At deltage i afslutninger og andre arrangementer.

– At deltage i de indkaldte trænermøder

– At planlægge og gennemføre mindst et årligt forældremøde, hvor du bl.a. sørger for at finde en forældrerepræsentant til at samarbejde med de øvrige forældrerepræsentanter i klubben.

– At du holder dig orienteret om, hvad der foregår i klubben bl.a. via klubbens hjemmeside og mail.

– At du tjekker gruppens bakke og får delt  eventuelle sedler ud.

– At du udfylder en børneattest. Det er lovpligtigt for alle klubber for at sikre, at voksne, der træner børn, ikke har en pædofilidom.

– At du er loyal mod klubben og henvender dig direkte til Ungdomsudvalget med eventuelle spørgsmål, ideer, kritik eller problemer, hvor du kan bruge vores hjælp.

– At du bruger tovholderen til håndboldmæssig sparring.

På det første trænermøde får du de nødvendige informationer samt får udleveret manual, regler, nøgler, kode til kopimaskinen og trænertøj.

Venlig hilsen
Ungdomsudvalget i Nyborg GIF Håndbold.