PÆDOFILI:

Etisk regelsæt:

Synliggør lovgivningen omkring seksuelt samkvem med børn under 15 år for alle trænere og ledere i foreningen.
Synliggør lovgivningen omkring ”lærerparagraffen” om at det er strafbart at have sex med en ung under 18, hvis denne er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse. ( gælder også en håndboldtræner )
Retningslinjer og faste rutiner omkring tackling af presse, forældre, spillere, øvrige medlemmer generelt omkring emnet, eller hvis en sag skulle opstå. Formanden alene udtaler sig til pressen eller andre omkring dette.
Hvordan taler vi til børne- og ungdomsspillere i foreningen, der bør ikke være sjofle tilråb og kommentarer omkring hinandens kroppe. 
Nye trænere skal ikke være alene om at træne børn under 15 år.
På ture er der altid mindst 2 trænere med. 
Man må ikke gå ind i det modsatte køns omklædningsrum.
Man bader ikke alene med spillerne.
Man inviterer ikke enkelte børn/spillere hjem til sig.
Forældrene skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv.
Alle har pligt til at gå til formanden/bestyrelsen, hvis der er mistanke om et overgreb.
Bestyrelsen har pligt til at tage alle henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.
Alle trænere og andre omkring børne- og ungdomshold, skal årligt give deres samtykke til at der indhentes oplysninger i kriminalregistret vedr. seksuelle krænkelser.
Trænere og ledere kan underskrive en træner/ledererklæring, omkring foreningens holdninger.
——————————————
Klubben følger FHF’s retningslinjer:
FHF’s generelle retningslinjer og holdninger omkring seksuelle overgreb.
FHF har følgende generelle holdning til pædofili.
Der ansættes ikke pædofildømte efter udstået straf til at varetage børne- og/eller ungdomsarbejde i FHF, eller dets håndboldforeninger.
Personer, der er sigtede eller tiltalte for pædofili, eller andre overtrædelser af straffelovens §§ 216 – 235, suspenderes øjeblikkeligt fra samtlige aktiviteter, indtil en dom foreligger. Har det pågældende overgreb fundet sted i en lokal klub, suspenderes den sigtede/tiltalte fra samtlige aktiviteter under FHF.
Der foretages en fuldstændig eksklusion af pædofildømte fra samtlige aktiviteter under FHF. Hvis overgrebet har fundet sted i en klub, ekskluderes den dømte ligeledes fra alle aktiviteter under FHF.

“FHF har følgende generelle holdninger til trænernes- og ledernes færden:”
Trænere og ledere af det modsatte køn skal holde sig ude fra omklædningsrum under omklædning og bad.
Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt. Kys og berøring af bryster og skridt er totalt uacceptable.
Trænere og ledere må ikke krænke børn/unges blufærdighed eller udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter.
Trænere og ledere må ikke misbruge deres position og erfaring i forhold til børn og unge.
Trænere og ledere skal sikre og selv praktisere en omgangstone, som sikrer at ingen udsættes for verbale krænkelser.
Trænere og ledere skal altid være bevidste om deres rolle som voksne rollemodeller for børn og unge.

Alle uanset om det er trænere eller udvalgsmedlemmer, som har med unge under 15 år at gøre, skal underskrive en erklæring eller ansættelsesaftale, hvoraf det fremgår at FHF har tilladelse til at indhente oplysninger om personerne i ”Det Centrale Kriminalregister”, samt beskrivelse af FHF’s retningslinjer for omgang med børn og unge generelt.