Generelt:

Vi er og skal være en klub for alle og vil være kendt for at vi behandler alle med respekt.

Et vigtigt punkt for bestyrelsen er det sociale på årgangene. Det gælder 3. halvleg som er en vigtig del af at spille håndbold. Derfor opfodrer vi alle til at klæde om efter træning i hallen og det indebære selvfølgelig også at gå i bad. Vi er opmærksomme på problematikken omkring ”kropskulturen”, men det er vigtigt at signalere at vi er forskellige og ser forskellige ud og det er ok.

Vi har som sædvanligt afviklet Beach Handball og Håndboldskole:

Beach afviklet med tilfredsstillende overskud. Ikke så stor som sidste år, men det skyldes færre tilmeldte hold p.g.a. afholdelse i pinsen.

Tak for hjælpen til alle der har hjulpet med afviklingen. Trænere, spiller, forældre og andre med interesse for klubben.

Håndboldskolen viser igen flot stigning i deltagerantallet. Jeg tror vi er på ny rekord med 126 deltager og en af de største i landet.

Tak til alle der giver et bidrag til afviklingen af Håndboldskolen. 20 ledere/trænerne der bruger 1 uge af deres ferie, forældre der giver en hånd med samt Johanne og Karina for deres store arbejde med Håndboldskolen.

Vi er stolte af at have hold i alle rækker på ungdomssiden og samarbejdet med SUS viser sig også at give resultater. U18 Drenge spillede i ligaen efter jul og leverede flotte resultater.

Vi har styrket vores sociale profil. Vi er endnu mere på de sociale medier og det styrker kendskabet til Klubben.

Årets NG&IF blev denne gang Jonathan Wurtz fra U18 drenge. Tillykke med det til Jonathan

 

SUS Nyborg Elite:

Samarbejdet med SUS Ullerslev omkring SUS Nyborg fortsætter. Mange arbejder intenst med projektet som kræver en stor økonomi og meget arbejde. Seneste sæson gav et større minus bl.a. på grund af færre indtægter end forventet og øgede udgifter i løbet af sæsonen.

Tour SUS Nyborg var strategisk lagt i sidste kamp mod Otterup og med resultaterne i sæsonen var status afgjort med nedrykning og dermed ikke så mange tilskuere. Så resultatet blev ikke som forventet.

Desuden var der igen oprykningskampe for damerne og nedrykningskampe for 3. div. som igen kostede ekstra.

Vi er i gang med at se på den fremtidige struktur på ledelses niveau og de tiltag der skal gøres for at styrke hele setuppet.

 

Nyborg Kommune

Et samlet NG&IF har før sommerferien fremsendt forslag til udvidelse af halkapaciteten til Kultur og Fritidsudvalget. Der er tale om en ny Hal 2 i dobbelt størrelse.

Vi er spændt på reaktionen og ser frem til en god dialog.

Vi er i dialog med Nyborg Kommune omkring træningstiderne. Vi mangler fortsat timer.

Vi SKAL bruge flere timer, da det kræver mere træning at udvikle spillere til divisionsholdene og vi har mange talentfulde ungdomsspillere som skal træne minimum 3 gange om ugen, hvilket de ikke kan nu.

Desuden har SUS Nyborg Holdene også behov for bedre vilkår.

Vi er i gang med de sidste tiltag sammen med Badminton og NIF om at etablere et rum til skadesbehandling og træning Nyborghallerne.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Lars Andersen og den øvrige administration på Kommunen.

 

Landsholdsspillere:

Jonathan Würtz har spillet på U19 landsholdet og som vi alle ved har han netop deltaget på U21 holdet her i august og vandt en flot sølvmedalje til VM. Endnu engang stort tillykke til Jonathan.

 

Økonomi:

Regnskabet løber lige rundt. Vores kassere vil gennemgå det efterfølgende.

Vi har i løbet af sæsonen genetableret et sponsorudvalg og de er allerede i gang med at skaffe sponsorer til klubben.

Krista ”Dudi” Thorsen, Michael Bonden Nielsen og Bente Toftegaard er i gang og en stor tak for at påtager sig denne opgave.

 

Samarbejdspartnere og Sponsorer:

Vi er utroligt glade for samarbejdet med Koncertudvalget og de penge som det giver. En stor takt til vores repræsentanter Søren Jensen og Jimmi Rasmussen. Vi har ønsket en dialog omkring fremtiden for koncertudvalget og ser frem til et snarligt møde.

Det er vigtigt for os med rettidig omhu, idet Koncertudvalgets tilskud er en væsentlig del af vores økonomi.

I indeværende sæson har vi sammen med Fodboldafdelingen lavet tiltag for at skaffe yderligere penge. Charlie Rocker gav et flot tilskud til økonomien. Vi er meget opmærksomme på, at vi ikke breder os for meget og at Koncertudvalget har 1. prioritet når der skal skaffe arbejdskraft.

Afslutning:

Jeg vil som sædvanlig takke alle for opbakningen til klubben og SUS Nyborg i den forgangne sæson.
Tak til Thomas Wind for et godt og konstruktivt samarbejde samt hele personalet i NIF

Bestyrelsen