Generelt:

Klubben deltager i projekt i FHF om bedre samarbejde mellem klubberne. Senest ved at deltage i planlagt møde for klubberne i Nyborg og Kerteminde kommuner, hvor det er tanken at vi skal arbejde endnu tættere sammen for at udvikle håndbolden på Fyn.

Vi er og skal være en klub for alle og vil være kendt for at vi behandler alle med respekt.

Vi har som sædvanligt afviklet Beach Handball og Håndboldskole:

Beach afviklet med flot overskud. Tak for hjælpen til alle der har hjulpet med afviklingen. Trænere, spiller, forældre og andre med interesse for klubben.

Vi har i år haft en pæn stigning i deltagerantallet på Håndboldskolen – ca. 90 deltagere hvilket vi er meget tilfredse med. Det er vigtigt igen at takke alle de frivillige trænere samt Johanne og Karina for deres store arbejde med Håndboldskolen.

Vi startede sidste sæson op med at styrke indsatsen både på ungdomssiden og seniorsiden. Vi har brugt mange penge på det, hvilket kan ses af regnskabet. Der var tale om en bevist handling, men midlerne er ikke ubegrænsede, så der skal evalueres på indsatsen gennem denne sæson.

Vi skal have styrket indsatsen på sponsorsiden i klubben igen. 

Vi er stole af at have hold i alle rækker på ungdomssiden og samarbejdet med SUS viser sig også at give resultater. Vi ser frem til at den kommende sæson for U18 Drenge som har potentiale til at være blandt de bedste i Danmark.

 

SUS Nyborg:

Samarbejdet med SUS Ullerslev omkring SUS Nyborg fortsætter uændret. Mange arbejder intenst med projektet som kræver en stor økonomi og meget arbejde.

SUS Nyborg projektet har været en succes, men også her har det været nødvendigt at bidrage med midler.

Oprykningskampene for både herrer og damer kostede en del ekstra, men det er prisen for at satse.

Målet var at projektet kunne stå alene også på økonomisiden og p.t. ser det ud til at den kommende sæson kommer til det. Vi har udvidet samarbejdet med nye partnere der har valgt at støtte projektet. Det er vi rigtigt glade for.

Vi har løbende behov for flere hænder for at løfte denne store opgave. Alle der har lyst til at give en hånd med er velkommen til at kontakte moderklubberne/Eliteudvalget.

 

Træningstider

Vi er i dialog med Nyborg Kommune omkring træningstiderne. Vi mangler fortsat timer.

Desuden kunne det være på tide at Nyborg Kommune melder ud omkring halkapaciteten. Der ligger planer for udvidelse af Nyborghallerne med et Multihal (2 håndboldbaner). Det kunne være rart med en tilkendegivelse af hvad kommunen vil. Økonomien er på plads til det, så vores store ønske er at Multihallen sættes i gang.

Vi SKAL bruge flere timer, da det kræver mere træning at udvikle spillere til divisionsholdene og vi har mange talentfulde ungdomsspillere som skal træne minimum 3 gange om ugen, hvilket de ikke kan nu.

Desuden har SUS Nyborg Holdene også behov for bedre vilkår.

Desuden er det et stort ønske, at vi får etableret et motionsrum i Nyborghallerne. Vægttræning er et must for håndboldspillere

 

Landsholdsspiller:

Det er en stor glæde for klubben at vi igen kan berette om en landsholdsspiller.

Jonathan Würtz har spillet på U18 landsholdet, hvor han også var anfører. Stort tillykke til Jonathan

 

Samarbejdspartnere og Sponsorer:

Jeg vil som sædvanlig takke alle for opbakningen til klubben og SUS Nyborg i den forgangne sæson.
Specielt skal nævnes Lars Andersen, Nyborg Kommune samt hele personalet i NIF

Desuden en stor takt il Koncertudvalget som hvert år giver et solidt tilskud til økonomien.

Tak til Søren og Jimmi som er vores kontaktpersoner i udvalget.

 

Bestyrelsen