ÅRSKALENDER

Årsplan: Dette afsnit omhandler en overordnet tidsplan for Nyborg GIF Håndbold. Formålet med årsplanen er at sikre, at den værende bestyrelse altid har et samlet overblik over tilbagevendende begivenheder og arbejdsopgaver, samt at der løbende sker en revurdering og tilpasning til de enkelte punkter. De enkelte punkter er mere detaljeret beskrevet andre steder

Bestyrelsesmøde           –        2. tirsdag i hver måned – Ingen møder i juli

Ungdomstrænernøde –        1. tirsdag i måneden jf. nedenfor:

Der afholdes følgende faste møder for alle ungdomstrænere den 1. tirsdag i følgende måneder og kl. 19.00 i Hallen. Desuden kan der aftales møder for udvalget grupper f,eks U6/8 + U10, U12 + 14, U16 +18.

JANUAR
Klubfest sæsonafslutning –  dato og festudvalg
Trænere/Hjælpere til håndboldskolen

FEBRUAR
Ansøgninger om tilskud sendes til kommunen
Medlemsgodtgørelse sendes til Nyborg Kommune
Sponsorarbejde for den kommende sæson med tilhørende aktiviteter
Året’s spillere skal kåres i marts – bestilling af trøjer
Kontingentopkrævning
Uddannelsesplanlægning for :
Ungdomstrænere
Dommere
Ledere m.fl.
Fastelavn for de yngste hold?

MARTS
Ungdomstrænermøde
Kontingent for den kommende sæson vurderes
Trøjer til FM og puljevindere
Nye trænere
Sommertræningstider
Håndboldskole
Beach Handball

APRIL
Evaluering af Håndbog for Nyborg GIF Håndbold.
Planlægning af Strandhåndbold
Opdatering af Teambags Gennemgang af udstyr og materialer og ajourføring af materialeliste, herunder gennemgang af bolde og tøj til den kommende sæson.
Halleje kommende sæson

MAJ
Gennemgang af nøgler og adgangskoder til kopimaskine
Ajourføring af træner- og bestyrelsesbokse
Repræsentantskabsmøde FHF

JUNI
Ajourføring af virksomhedsplan
Træningstider fra 1.8
Forældremøder – planlægning
Holdtilmelding – foreløbig stillingtagen til niveaustævner m.m.
Målsætninger ny sæson

JULI
Endeligt budget
Håndboldskole – planlægningsmøde
Indkaldelse til Generalforsamling
Evt. nye bestyrelsesmedlemmer

AUGUST
Afholdelse af Generalforsamling
Konstituering af bestyrelse, herunder fordeling af ansvarsområde
Nye billeder af bestyrelsen.
Julekalender – planlægning/stillingtagen
Annonce i Lokalavisen vedr. træningstider
Tilmelding af hold
Temaaften for ungdomsspillere
Tilmelding til niveaustævner/opstartsstævner m.m.
Spiller/Forældremøder for alle ungdomshold
Møde i Aktivitetsudvalget
Udvalg til trænerfest
Uddannelsesplanlægning for :
Ungdomstrænere
Dommere
Ledere m.fl.

SEPTEMBER
Tilmelding af Lilleput- og Minihold til turneringen
Dommere til ”døm selv” kampe 1. halvsæson
Kontingentopkrævning
Julefrokost – Nedsætte årets festudvalg/Arrangere for senior og ynglinge
Tilmelding til julestævner
Møde i Aktivitetsudvalget
Møde med medlemmerne fra Koncertudvalget
Planlægning af hjemmekampe
Holdbilleder

OKTOBER
Ungdomstrænermøde
Træning i Julen
Emner til Årets NG&IF’er
Aktivitetsudvalget planlægger Fidusturnering

NOVEMBER
Juleafslutning for ungdomshold
Trænersamtaler ny sæson

DECEMBER
Dommere til ”døm selv” kampe 2. halvsæson
Årets leder i NG&IF – emner udpeges
Årets NG&IF’er – emner udpeges
Planlægning af hjemmekampe
Hjælpere til Nytårsbanko (U14 piger)

Driften – 2010/2011 Gennemgang af situationen.

Ukorrigeret balance for 2010 viser større underskud end forventet. Omsætning tkr. 13.886 (13.794) DB tkr. 5.891 (6.270) Afskrivninger tkr. 325 (325) Resultat efter skat tkr. -766 (-634) DB% er lavere end forventet specielt i Nyborg. Dette undersøges p.t. Der er dog solgt en del gamle varer i Q4 for at nedbringe varelageret (Det var aftalt køreplan for at nedbringe varelageret). Der mangler endvidere korrektion af kapitalinteresser i Zjoos.

Omsætningen i januar og februar 2011 er lavere end sidste år tkr. 1.308 (1.537) Specielt februar har været dårlig primært p.g.a. vejret. Omsætning i marts 2010 tkr. 1.022. Hovedparten af vintervarerne er solgt i Q4 og folk køber ikke yderligere ind p.t.men afventer foråret. Sidste år blev der iflg. balancerne i Q1 omsat tkr. 2.555 og Q2 tkr. 3.984

Der er afvist betaling til Zjoos tkr. 352 ialt den 15.2 og 1.3. Jeg har oplyst, at kæden også må hjælpe i den pressede situation. Hun oplyser dog, at det ønsker de ikke, men hun kontakter dem igen og får en afklaring.

Der er fyret personale i efteråret som slår igennem nu. Huslejen i Svendborg er nedsat med tkr. 50 p.a. Der skal forhandles med udlejer i Odense. Udgifterne stiger løbende i centret og omsætningen kan ikke følge disse stigninger. Udlejer er meget svær at forhandle med, men det forsøges om huslejen kan nedsættes i 2011. Der virker umiddelbart usandsynligt, idet udlejer er økonomisk velfunderet. Husleje som er betalt tkr. 103 kan derfor ikke returneres.

Vi har drøftet fremtiden. En løsning er salg/lukning af forretningen i Svendborg. En anden er salg/lukning af Odense. En tredje er salg/lukning af begge, således at hun beholder Nyborg og skal leve af den. Revisor har lovet at vi midt i næste uge har konsekvensberegninger på disse tiltag. Der har været en henvendelse på forretningen i Odense som det er aftalt at AD følger op på seriøsiteten af. Endvidere har revisor opdateret balance 2010 samt budget 2011 klar. Umiddelbart mener han dog, at bestående rammer er nok, når vi kommer hen over foråret og omsætningen kommer igang igen.

Endvidere kommer han tilbage med likviditetebudget for de kommende 2 måneder.

Derfor skal der ansøges om forlængelse af BO tkr. 500 i 14 dage til revisor vender tilbage.

Hun skal foretage efterårsindkøb på tirsdag. Aftalen er den at hun bestiller varer som hun mener skal bruge, men samtidig anmoder om 14 dages frist til endelig bekræftelse, så vi har mulighed for at vudere hvilke tiltag der skal gennemføres.